Tiếng Việt  English


QUẢNG CÁO
So ke hoach Binh Dinh
Ngã Ba Đồng Lộc
Ngan hang Ha Tinh
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Đơn vị VNĐ  
 
CẤU TRÚC WEBSITE
 CẤU TRÚC WEBSITE
  Tỉnh Hà Tĩnh
    Điều kiện tự nhiên
    Điều kiện kinh tế xã hội
    Du lịch - Di tích - Thắng cảnh
    Bản đồ Hà Tĩnh
  Sở Kế hoạch và Đầu tư
    Lịch sử phát triển
    Chức năng, Nhiệm vụ và Cơ cấu tổ chức
  Tin tức - Sự kiện
    Tin tức trong nước
    Tin Hà Tĩnh
    Tin Sở kế hoạch và Đầu tư
    Thông tin về doanh nghiệp
    Xúc tiến đầu tư
  Thủ tục hành chính
    Bộ thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư XDCB
    Bộ thủ tục hành chính Lĩnh vực Thành lập và phát triển doanh nghiệp
    Bộ thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư trong nước
    Bộ thủ tục hành chính Lĩnh vực đầu tư của nước ngoài (FDI)
    Bộ TTHC Lĩnh vực hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài NGO
  Đăng ký thành lập doanh nghiệp trực tuyến
    Cổng thông tin đăng kýdoanh nghiệp quốc gia
  Quản lý - Đấu thầu
    Quản lý dự án đầu tư
    Thông tin đấu thầu
  Mời gọi đầu tư
    Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm
    Chính sách ưu đãi đầu tư
    Dự án kêu gọi đầu tư
    Giá đất tỉnh Hà Tĩnh
    Kết quá xúc tiến đầu tư
  Dự án đầu tư trong nước
    Dự án đầu tư trong nước
    Dự án đăng ký
  Dự án FDI và ODA
    Dự án FDI
    Dự án ODA
  Dự án đầu tư trọng điểm
  Hội phát triển hợp tác VN-Lào-Campuchia
  Đăng ký kinh doanh
    Những điều cần lưu ý
    Thẻ Apec
    Thành lập doanh nghiệp
    Nhập đăng ký kinh doanh
  Thông tin doanh nghiệp
    Tổng hợp đăng ký kinh doanh
    Doanh nghiệp tiêu biểu
    Tổng hợp chứng nhận đầu tư
  Lập Kế hoạch cấp xã (MoSEDP)
  Nông nghiệp - Nông thôn
  Kế hoạch phát triển KT-XH
  Hướng dẫn xây dựng KH Đầu tư công trung hạn 2016-2020
Tra cứu doanh nghiệp
Danh bạ website Hà Tĩnh
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT
Sàn TMĐT Hà Tĩnh
Hệ thống I-OFFICE
CÔNG BÁO HÀ TĨNH
He thong van ban
Ban quản lý KKT tỉnh hà tĩnh
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 233
Tất cả: 5922564
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 14 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.882.231 - Fax: 0393.856.750 - Email: sokehoach@hatinh.gov.vn