Tiếng Việt  English


QUẢNG CÁO
So ke hoach Binh Dinh
Ngã Ba Đồng Lộc
Ngan hang Ha Tinh
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Đơn vị VNĐ  
 
Mời gọi đầu tư - Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm - Thiết kế Website Hà Tĩnh
MỜI GỌI ĐẦU TƯ - Chương trình xúc tiến đầu tư hàng năm
Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2015
Ngày 15/9/2014 UBND tỉnh Hà tĩnh đã ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà tĩnh năm 2015 tại Chương trình số 373/Ctr-UBND.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2014

Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2012
Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2012

Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh giai đoạn 2011 đến 2015

Tải biểu mẫu


Quyết định về việc phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh giai đoạn 2011 đến 2015
Quyết định về việc phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh giai đoạn 2011 đến 2015

Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2009
Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2009
Tập trung thu hút vốn đầu tư vào KKT Vũng Áng, KKT cửa khẩu quốc tế Cầu Treo,  Thành phố Hà Tĩnh, Thị xã Hồng Lĩnh và các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, TTCN trong toàn tỉnh, đẩy mạnh phát triển ngành công nghiệp, cảng biển, thương mại, du lịch và dịch vụ; chú trọng xúc tiến thương mại - du lịch, tạo chuyển dịch  tích cực trong cơ cấu kinh tế những năm tới.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2008
Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2008
Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2008

Tra cứu doanh nghiệp
Danh bạ website Hà Tĩnh
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT
Sàn TMĐT Hà Tĩnh
Hệ thống I-OFFICE
CÔNG BÁO HÀ TĨNH
He thong van ban
Ban quản lý KKT tỉnh hà tĩnh
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 268
Tất cả: 5922599
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 14 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.882.231 - Fax: 0393.856.750 - Email: sokehoach@hatinh.gov.vn