Tiếng Việt  English


QUẢNG CÁO
So ke hoach Binh Dinh
Ngã Ba Đồng Lộc
Ngan hang Ha Tinh
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Đơn vị VNĐ  
 
Mời gọi đầu tư - Chính sách ưu đãi đầu tư - Thiết kế Website Hà Tĩnh
MỜI GỌI ĐẦU TƯ - Chính sách ưu đãi đầu tư
HÀ TĨNH LỢI THẾ KHÁC BIỆT
Hà Tĩnh có các lợi thế khác biệt đó là: có Cảng biển, Khu luyện thép và Trung tâm nhiệt điện lớn nhất Việt Nam

Hệ thống văn bản về hỗ trợ phát triển SX KD của Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020
Hệ thống văn bản về hỗ trợ phát triển SX KD của Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020

 Hệ thống văn bản về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020


UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 21/03/2012 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Ngày 21/03/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành Quy định cơ chế, chính sách ưu đãi phát triển xuất khẩu giai đoạn 2009 - 2015 tỉnh Hà Tĩnh
Số: 05/2009QĐ-UBND   (Hà tĩnh, ngày 06  tháng 02 năm 2009)

Quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số: 30/2007/QĐ-UBND (ngày 12 tháng 7 năm 2007)

Quy định một số Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Kinh tế Vũng Áng và các Khu CN của tỉnh Hà Tĩnh
Số: 16/2007/QĐ-UBND (ngày 27  tháng 4  năm 2007)

Tra cứu doanh nghiệp
Danh bạ website Hà Tĩnh
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT
Sàn TMĐT Hà Tĩnh
Hệ thống I-OFFICE
CÔNG BÁO HÀ TĨNH
He thong van ban
Ban quản lý KKT tỉnh hà tĩnh
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 281
Tất cả: 5922612
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 14 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.882.231 - Fax: 0393.856.750 - Email: sokehoach@hatinh.gov.vn