Tiếng Việt  English


QUẢNG CÁO
So ke hoach Binh Dinh
Ngã Ba Đồng Lộc
Ngan hang Ha Tinh
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Đơn vị VNĐ  
 
Dự án FDI và ODA - Dự án FDI - Thiết kế Website Hà Tĩnh
DỰ ÁN FDI VÀ ODA - Dự án FDI
THÔNG BÁO VIỆC THU HỒI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TNHH XD, TM VÀ DV KIM SINH
Ngày 14/11/2014, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3473/QĐ-UBND về việc chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 281043000014 ngày 22/6/2011 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp cho Công ty TNHH Xây dựng, Thương mại và Dịch vụ Kim Sinh

Quy định chế độ báo cáo của doanh nghiệp FDI
Thực hiện Quyết định số 77/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chế độ báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài và Thông tư số 04/2011/TT-BKHĐT ngày 31/3/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Hệ thống biểu mẫu báo cáo thống kê cơ sở áp dụng đối với doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp và dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Các dự án đầu tư nước ngoài ngoài Khu kinh tế
Các dự án đầu tư nước ngoài ngoài Khu kinh tế

Các dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Hà Tĩnh
Các dự án đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại Hà Tĩnh

Tình hình vận động và thực hiên các dự án ODA
Tình hình vận động và thực hiên các dự án ODA
Trong thời gian qua, được sự quan tâm giúp đỡ của Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương, sự phấn đấu nổ lực của cán bộ, nhân dân tỉnh nhà, chúng ta đã giành được những kết quả đáng kể trong việc huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển.

Tra cứu doanh nghiệp
Danh bạ website Hà Tĩnh
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT
Sàn TMĐT Hà Tĩnh
Hệ thống I-OFFICE
CÔNG BÁO HÀ TĨNH
He thong van ban
Ban quản lý KKT tỉnh hà tĩnh
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 248
Tất cả: 5922579
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 14 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.882.231 - Fax: 0393.856.750 - Email: sokehoach@hatinh.gov.vn