Tiếng Việt  English


QUẢNG CÁO
So ke hoach Binh Dinh
Ngã Ba Đồng Lộc
Ngan hang Ha Tinh
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Đơn vị VNĐ  
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư - Chức năng, Nhiệm vụ và Cơ cấu tổ chức - Thiết kế Website Hà Tĩnh
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ - Chức năng, Nhiệm vụ và Cơ cấu tổ chức
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Ngày 24/11/2009 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư


Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm xúc tiến đầu tư
Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm xúc tiến đầu tư
Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu, có tư cách Pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng.
Trụ sở Trung tâm đặt tại thành phố Hà Tĩnh.
Trung tâm có chức năng: Thực hiện các nhiệm vụ về xúc tiến đầu tư, kêu gọi và thu hút đầu tư trên địa bàn Tỉnh; giúp các nhà đầu tư trong nước và nước ngoài giải quyết các thủ tục đầu tư theo quy định của nhà nước và của tỉnh Hà Tĩnh.

Chức năng - Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Chức năng - Nhiệm vụ của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư bao gồm các lĩnh vực

Tra cứu doanh nghiệp
Danh bạ website Hà Tĩnh
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT
Sàn TMĐT Hà Tĩnh
Hệ thống I-OFFICE
CÔNG BÁO HÀ TĨNH
He thong van ban
Ban quản lý KKT tỉnh hà tĩnh
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 278
Tất cả: 5922609
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 14 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.882.231 - Fax: 0393.856.750 - Email: sokehoach@hatinh.gov.vn