Tiếng Việt  English


QUẢNG CÁO
So ke hoach Binh Dinh
Ngã Ba Đồng Lộc
Ngan hang Ha Tinh
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Đơn vị VNĐ  
 
VĂN BẢN PHÁP QUY: DOANH NGHIỆP - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
Chính sách
Công nghiệp
Cơ cấu tổ chức
Doanh nghiệp
Đầu tư
Kinh tế
Kế hoạch
Quy hoạch
Thương mại
Viện trợ
Đất đai
Đấu thầu
VĂN BẢN PHÁP QUY: DOANH NGHIỆP (13 văn bản)
Số /ký hiệu
Ngày ban hành
Trích yếu và Download
63/2014/QĐ-UBND
22/9/2014
Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ khi đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
DKKD
31/12/2012
Tổng hợp đăng ký kinh doanh trên địa bàn Hà Tĩnh năm 2012
01/2013/TT-BKHĐT
21/01/2013
Thông tư số 01/2013/TT-BKHĐT ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký kinh doanh.
05/2013/NĐ-CP
09/01/2013
Nghị định số 05/2013/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.
601/QĐ-TTg
17/04/2013
Quyết định số 601/QĐ-TTg ngày 17 tháng 04 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
45/2012/QĐ-UBND
22/08/2012
Ban hành Quy chế xét tặng "Doanh nghiệp Hà Tĩnh tiêu biểu" và "Doanh nhân Hà Tĩnh tiêu biểu"
99/2012/NĐ-CP
15/11/2012
Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chính phủ về việc phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu Nhà nước đối với doanh nghiệp Nhà nước và vốn Nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp
43/2010/NĐ-CP
15/4/2010
HƯỚNG DẪN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN
07/10/2010
(Theo Thông tư số 14/2010/TT-BKH ngày 04/06/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 1) Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh lập (theo mẫu) do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định; 2) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp của chủ doanh nghiệp tư nhân quy định tại điều 24 Nghị định 43/2010/NĐ-CP; 3) Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định; 4) Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề. Ghi chú - Doanh nghiệp bấm vào "theo mẫu" để lấy mẫu. - Có thể tham khảo thêm thông tin ơ mục "Thông tin Doanh nghiệp cần biết".
Số 14/2010/TT-BKH
04/06/2010
Hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
01/2010/NĐ-CP
04/01/2010
Về chào bán cổ phần riêng lẻ
Thông tư số 14 /2010/TT-BKH
ngày 04/ 6 /2010
Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh
Thông tư 14/2010/TT-BKH
ngày 04/ 6 /2010
Hướng dẫn về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh
Tra cứu doanh nghiệp
Danh bạ website Hà Tĩnh
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT
Sàn TMĐT Hà Tĩnh
Hệ thống I-OFFICE
CÔNG BÁO HÀ TĨNH
He thong van ban
Ban quản lý KKT tỉnh hà tĩnh
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 304
Tất cả: 5922635
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 14 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.882.231 - Fax: 0393.856.750 - Email: sokehoach@hatinh.gov.vn