Tiếng Việt  English


QUẢNG CÁO
So ke hoach Binh Dinh
Ngã Ba Đồng Lộc
Ngan hang Ha Tinh
TỶ GIÁ NGOẠI TỆ
  Đơn vị VNĐ  
 
MỜI GỌI ĐẦU TƯ - SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH HÀ TĨNH
HÀ TĨNH LỢI THẾ KHÁC BIỆT

Hà Tĩnh có các lợi thế khác biệt đó là: có Cảng biển, Khu luyện thép và Trung tâm nhiệt điện lớn nhất Việt Nam

Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2015

Ngày 15/9/2014 UBND tỉnh Hà tĩnh đã ban hành Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà tĩnh năm 2015 tại Chương trình số 373/Ctr-UBND.

Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2014
Xem chi tiết

Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2014

Hệ thống văn bản về hỗ trợ phát triển SX KD của Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020
Xem chi tiết

 Hệ thống văn bản về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh của tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015 và định hướng đến 2020

UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 21/03/2012 UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ngày 21/03/2012 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2012 và những năm tiếp theo

Danh mục các dự án ưu tiên kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2012 và những năm tiếp theo

Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2012

Kế hoạch xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh năm 2012

Về việc Ban hành Bảng giá các loại đất năm 2012 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2012 (như các Phụ lục kèm theo)

Quy định trình tự, thủ tuc đầu tư các dự án cơ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quy định trình tự, thủ tuc đầu tư các dự án cơ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Danh mục dự án và chính sách kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015

Danh mục dự án và chính sách kêu gọi đầu tư vào Hà Tĩnh giai đoạn 2011-2015

Kết quả thu hút đầu tư vào Hà Tĩnh đến hết năm 2010

Kết quả thu hút đầu tư vào Hà Tĩnh đến hết năm 2010

Chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh giai đoạn 2011 đến 2015

Tải biểu mẫu

Bảng giá các loại đất năm 2011

Ngày 28/12/2010 UBND tỉnh Hà Tĩnh ban hành Quyết định số 3927/QĐ-UBND, Về việc ban hành Bảng giá các loại đất năm 2011 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Quyết định về việc phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh giai đoạn 2011 đến 2015

Quyết định về việc phê duyệt chương trình xúc tiến đầu tư vào Hà Tĩnh giai đoạn 2011 đến 2015

[Trang đầu] - [ Trang sau ] - [ Trang cuối ]
1|2|3|

Tra cứu doanh nghiệp
Danh bạ website Hà Tĩnh
Văn bản pháp quy
LIÊN KẾT
Sàn TMĐT Hà Tĩnh
Hệ thống I-OFFICE
CÔNG BÁO HÀ TĨNH
He thong van ban
Ban quản lý KKT tỉnh hà tĩnh
DỰ BÁO THỜI TIẾT
LƯỢT TRUY CẬP
Hôm nay: 276
Tất cả: 5922607
 
Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 14 Đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Thành phố Hà Tĩnh - tỉnh Hà Tĩnh
Điện thoại: 0393.882.231 - Fax: 0393.856.750 - Email: sokehoach@hatinh.gov.vn